OSK Motofrajda OSK Motofrajda

Kursy

B
Samochód osobowy

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu kat B:

18 lat lub za zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy

Kurs obejmuje:

30 godzin szkolenia teoretycznego
30 godzin szkolenia praktycznego

Szkolenie odbywa się na samochodzie marki KIA RIO IV 

A
Motocykl

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek:

24 lata jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

Kurs obejmuje:

30 godzin szkolenia teoretycznego
20 godzin szkolenia praktycznego

Szkolenie odbywa się na motocyklu marki YAMAHA XJ6 N, YAMAHA MT07

A2
Motocykl

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek:

18 lat lub za zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy

Kurs obejmuje:

30 godzin szkolenia teoretycznego
20 godzin szkolenia praktycznego

Szkolenie odbywa się na motocyklu marki  Honda NC700S

A1
Motocykl

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek:

16 lat za zgoda rodzica lub opiekuna.

Kurs obejmuje:

30 godzin szkolenia teoretycznego
20 godzin szkolenia praktycznego

Szkolenie odbywa się na motocyklu marki Yamaha YBR 125

UWAGA!
Osoby zdające egzamin na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, otrzymują prawo jazdy z ograniczeniem do prowadzenia tylko ww. pojazdów. Osoby takie w dowolnym terminie, mogą przystąpić tylko do egzaminu praktycznego, bez ponownego robienia kursu prawa jazdy, zdając go otrzymują prawo jazdy kat. B bez ograniczeń.

Top